فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی Apple Iphone 5SE
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 5Se - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1560 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 240 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12:30 ساعت - وب گردی : : 13 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

150,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone X
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone X - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2716 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 75 ساعت - زمان مکالمه : : 19 ساعت - میزان پخش موزیک: : 60 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - وب گردی : : 9:30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

490,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 8 Plus
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 8 Plus - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2691 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : تا 70 ساعت - زمان مکالمه : : تا 20 ساعت - میزان پخش موزیک: : تا 50 ساعت - میزان پخش ویدئو : : تا 14 ساعت - وب گردی : : تا 12 ساعت

270,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 8
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 8 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-00361 - ظرفیت : : 1821 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : Up to 66 h - زمان مکالمه : : Up to 12:30 h - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

245,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 7
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 7 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 61 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

180,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6s Plus
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6S Plus - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-00772 - ظرفیت : : 2915 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش موزیک: : 80 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 14 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

180,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6S
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6S - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0804 - ظرفیت : : 1810 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 240 ساعت - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 12:30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6 Plus
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6 Plus - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0772 - ظرفیت : : 2915 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.82 V - میزان استقامت کلی: : 384 ساعت - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش موزیک: : 50 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

160,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0804 - ظرفیت : : 1810 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.82 V - میزان استقامت کلی: : 250 ساعت - زمان مکالمه : : 12:30 ساعت - میزان پخش موزیک: : 50 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9:30 ساعت - وب گردی : : 10:30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

135,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 5s
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 5S - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0667 - ظرفیت : : 1560 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 250 ساعت - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 5
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 5 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1440 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 255 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 4s
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 4S - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0580 - ظرفیت : : 1432 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 200 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 4
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 4 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0512 - ظرفیت : : 1432 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 300 ساعت - زمان مکالمه : : 14 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا