فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی HTC cha cha
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1250 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۱۴ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۶۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC one A9
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2150 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 46 ساعت - زمان مکالمه : : ۱۱ ساعت - میزان پخش ویدئو : : ۸ ساعت - وب گردی : : ۵ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC G12
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1450 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC ONE M7
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 48 ساعت - زمان مکالمه : : 13 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC One max
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 81 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire HD 2
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1230 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۶ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۲۴ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

60,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire HD
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1230 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

70,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC One mini 2
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 50 ساعت - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC One V
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC One V - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 5 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC M9 plus
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2840 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 62 ساعت - زمان مکالمه : : 21 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 526
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 62 ساعت - زمان مکالمه : : 9 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 500
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 47 - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 310
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۶۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 300
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1650 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 54 ساعت - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 70 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 620
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 65 ساعت - زمان مکالمه : : 19 ساعت - میزان پخش موزیک: : 60 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 700
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC Desire 700 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 52ساعت - زمان مکالمه : : 11ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 616
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1230 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 56 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش موزیک: : 70 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 626
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 800 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۶۵ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 828
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 820
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 49 ساعت - زمان مکالمه : : 14 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC desire 616
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 700ساعت - زمان مکالمه : : 14ساعت - میزان پخش موزیک: : 70 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei Honor 6x
هواوی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3340 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.82 V - زمان مکالمه : : ۲۰ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۳۵ ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei nova 3
هواوی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3750 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei mate 10 lite
هواوی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3340 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.82 V - میزان استقامت کلی: : 76 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

160,000 تومان

جزئیات کالا