فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی Samsung Galaxy A7
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A7 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 83 ساعت - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی 2017 Samsung Galaxy A5
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A520 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 98 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 16 ساعت - وب گردی : : 15 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A5
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A5 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش موزیک: : 68 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A3 2017
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A320 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2350 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 93 ساعت - زمان مکالمه : : 17 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 17 ساعت - وب گردی : : 16 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A3
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A3 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S8 plus
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S8 Plus - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 88 ساعت - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 16 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

160,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S8
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S8 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 84 ساعت - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 14 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S6 edge plus
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S6 Edge - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 83 ساعت - زمان مکالمه : : 30 ساعت - میزان پخش موزیک: : 66 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

165,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S6
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S6 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2550 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 73 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S5 mini
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S5 Mini - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 72 ساعت - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 47 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 13 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S4 mini
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S4 Mini - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 440 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش موزیک: : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S2
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S2 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1650 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 710 ساعت - زمان مکالمه : : 18ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 5SE
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 5Se - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1560 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 240 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12:30 ساعت - وب گردی : : 13 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

150,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone X
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone X - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2716 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 75 ساعت - زمان مکالمه : : 19 ساعت - میزان پخش موزیک: : 60 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - وب گردی : : 9:30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

490,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 8
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 8 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-00361 - ظرفیت : : 1821 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : Up to 66 h - زمان مکالمه : : Up to 12:30 h - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

245,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 7
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 7 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 61 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

180,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6s Plus
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6S Plus - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-00772 - ظرفیت : : 2915 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش موزیک: : 80 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 14 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

180,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6S
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6S - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0804 - ظرفیت : : 1810 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 240 ساعت - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 12:30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6 Plus
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6 Plus - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0772 - ظرفیت : : 2915 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.82 V - میزان استقامت کلی: : 384 ساعت - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش موزیک: : 50 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

160,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 6
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 6 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0804 - ظرفیت : : 1810 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.82 V - میزان استقامت کلی: : 250 ساعت - زمان مکالمه : : 12:30 ساعت - میزان پخش موزیک: : 50 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9:30 ساعت - وب گردی : : 10:30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

135,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 5s
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 5S - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0667 - ظرفیت : : 1560 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 250 ساعت - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 5
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 5 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1440 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 255 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 4s
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 4S - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0580 - ظرفیت : : 1432 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 200 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Apple Iphone 4
اپل

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Iphone 4 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : 616-0512 - ظرفیت : : 1432 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 300 ساعت - زمان مکالمه : : 14 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا