فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی Sony Xperia Z5
سونی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Sony Z5 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 230 ساعت - زمان مکالمه : : 15 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Z3/Z4
سونی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Sony Z3, Sony Z4 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : LIS1579ERPC - ظرفیت : : 2930 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 65 ساعت - زمان مکالمه : : 15 ساعت - میزان پخش موزیک: : 91 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Z2
سونی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Sony Z2 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : LIS1542ERPC - ظرفیت : : 3200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 700 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش موزیک: : 120 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Z1
سونی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Sony Z 1 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 640 ساعت - زمان مکالمه : : 21 ساعت - میزان پخش موزیک: : 94 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 12:30 - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG V10
ال جی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : LG V10 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 56 ساعت - زمان مکالمه : : 16 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7:30 ساعت - وب گردی : : 8:30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG K10
ال جی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : LG K10 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 13 ساعت - میزان پخش موزیک: : 80 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG G5
ال جی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : LG G5 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : BL-42D1F - ظرفیت : : 2800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 400 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG G4
ال جی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : LG G4 - نوع : : لیتیوم یونی - مدل: : BL-51YF - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 56 ساعت - زمان مکالمه : : 17 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7:30 ساعت - وب گردی : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG G3
ال جی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : LG G3 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei Honor 3X
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei Honor 3X - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 76 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei Honor 3C
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei Honor 3C - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei G750
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei G750 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 76 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei G700
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei G700 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2150 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - وب گردی : : 14 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei G600
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei G600 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 50 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش موزیک: : 35 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

70,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei G530
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei G530 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1750 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

70,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei Ascend G610
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei Ascend G610 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2150 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Huawei 3C Lite
هواوی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Huawei 3C Lite - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC One X
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC One X - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC One S
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC One S - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1650 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC One E8
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC One E8 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 71 ساعت - زمان مکالمه : : 14 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC One M8
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC One M8 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 71 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC E9
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC E9 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 60 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC Desire 826
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC Desire 826 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 50 ساعت - زمان مکالمه : : 14 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC Desire 816
اچ تی سی

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : HTC Desire 816 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 65 ساعت - زمان مکالمه : : 15 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10:30 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا