فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی تبلت Galaxy Tab S T805
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 7900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 121 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

180,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Galaxy Tab 3 T211
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان پخش موزیک: : 108 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Galaxy Tab S T700
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان پخش موزیک: : 96 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

150,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Galaxy Tab 2 p3100
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Galaxy NOTE8 N5100
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش موزیک: : 120 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

150,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Galaxy Note 10.1 P601
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 8220 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

195,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Galaxy Tab 3 10.1 P5200
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 6800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

170,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Galaxy Tab A 8.0 T355
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 120 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

150,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی تبلت Samsung Galaxy Tab 3 T311
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4450 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 9 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy wave
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy Wave 3
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy S5360 young
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 540ساعت - زمان مکالمه : : 6ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy S7582
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 280ساعت - زمان مکالمه : : 8ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy Wave 1500
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy G313
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 11 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 53 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy s9070
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 550 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy Ace - fit - 1350
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Ace - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1350 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 420 ساعت - زمان مکالمه : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy mega
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 420 ساعت - زمان مکالمه : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy j7 pro
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 107 ساعت - زمان مکالمه : : 26 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 18 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy Alpha
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1860 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 52 ساعت - زمان مکالمه : : 13 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy corby 2 1000
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy Corby l700
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 960 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

45,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy Core 2
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Core 2 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت - میزان پخش موزیک: : 30 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy E7
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2950 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 76 ساعت - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 15 ساعت - وب گردی : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا