فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy E5
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2400 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 16 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy j5 pro
سامسونگ

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - زمان مکالمه : : 21 ساعت - میزان پخش موزیک: : 83 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy j5 prime
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J5 Prime - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2400 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 16 ساعت - میزان پخش موزیک: : 54 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

عنوان باتری اصلی Samsung Galaxy j120
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J120 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2050 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy j111
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J110 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Note edge
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Note Edge - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3220 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 88 ساعت - زمان مکالمه : : 28 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 17 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy note 2
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Note 2 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 800 ساعت - زمان مکالمه : : 16 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy note1
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Note - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 820 ساعت - زمان مکالمه : : 13 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A8 2016
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A810 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 14 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

125,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A8
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A8 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3050 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 93 ساعت - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A7 2017
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A520 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 115 ساعت - زمان مکالمه : : 29 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 18 ساعت - وب گردی : : 16 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

125,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A7
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A7 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 83 ساعت - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی 2017 Samsung Galaxy A5
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A520 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 98 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 16 ساعت - وب گردی : : 15 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A5
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A5 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش موزیک: : 68 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A3 2017
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A320 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2350 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 93 ساعت - زمان مکالمه : : 17 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 17 ساعت - وب گردی : : 16 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A3
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A3 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S8 plus
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S8 Plus - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 88 ساعت - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 16 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

160,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S8
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S8 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 84 ساعت - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 14 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S6 edge plus
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S6 Edge - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 83 ساعت - زمان مکالمه : : 30 ساعت - میزان پخش موزیک: : 66 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

165,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S6
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S6 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2550 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 73 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S5 mini
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S5 Mini - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 72 ساعت - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 47 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 13 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S4 mini
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S4 Mini - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 440 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش موزیک: : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S2
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S2 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1650 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 710 ساعت - زمان مکالمه : : 18ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

تاچ و ال سی دی Samsung Galaxy A7
سامسونگ

مشخصات فنی : مناسب برای گوشی : : Galaxy A700 - کیفیت : : اصل بازار - رنگبندی : : مشکی - رزولوشن : 1080x1920 - اندازه : : 5 اینچ - تعداد رنگ : : 16 میلیون رنگ - تراکم پیکسل : : 401ppi - مولتی تاچ : : ✅ - صفحه نمایش رنگی : : ✅ - صفحه نمایش لمسی : : ✅

980,000 تومان

جزئیات کالا