فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی Samsung Galaxy S3
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S3 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 290 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Note Edge
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Note Edge - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 87 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 5
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Note 5 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 85 ساعت - زمان مکالمه : : 28 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 14 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 4
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Note 4 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3220 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 88 ساعت - زمان مکالمه : : 28 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 17 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Note 3
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Note 3 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 240 ساعت - زمان مکالمه : : 21 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy J7 Prime
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J7 Prime - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 14 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 15 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy J7 2016
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J710 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 101 ساعت - زمان مکالمه : : 23 ساعت - میزان پخش موزیک: : 96 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 18 ساعت - وب گردی : : 13 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy J7
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J7 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 91 ساعت - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 16 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی 2016 Samsung Galaxy J5
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J510 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 70 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy J5
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J5 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش موزیک: : 62 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy J2
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J2 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 64 ساعت - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 41 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy J1 Ace
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy J110 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1850 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش موزیک: : 68 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Grand 2
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Grand 2 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 45 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Grand
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Grand - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 370 ساعت - زمان مکالمه : : 13 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy S7
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy S7 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.85 V - میزان استقامت کلی: : 80 ساعت - زمان مکالمه : : 23 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 15 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy Core
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy Core - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 50 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7:30 - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A7 2016
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A710 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 96 ساعت - زمان مکالمه : : 17 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A5 2016
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A510 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 74 ساعت - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Samsung Galaxy A3 2016
سامسونگ

مشخصات فنی برخی از گوشی های سازگار : : Samsung Galaxy A310 - نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 105 ساعت - زمان مکالمه : : 26 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 17د ساعت - وب گردی : : 14 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا