فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی Sony Ericsson Bst-41
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Ericsson EP-500
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

70,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Ericsson Bst-33
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 950 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Ericsson Bst-38
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 780 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Ericsson Bst-39
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 920 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

55,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Ericsson Bst-36
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 780 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Ericsson Bst-37
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony ZL
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2330 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 44 ساعت - زمان مکالمه : : 15 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۴۰ ساعت - میزان پخش ویدئو : : 5 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Tlt-30
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1780 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 36 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia ion-lt28
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1840 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 31 ساعت - زمان مکالمه : : 6 ساعت - میزان پخش موزیک: : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia GO-st27
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1265 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 43 ساعت - زمان مکالمه : : 6 ساعت - میزان پخش موزیک: : 45 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia X10 MINI
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 950 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : ۷ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۹ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia xA
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 54 ساعت - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 55 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Acro s lt26
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1840 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 36 ساعت - زمان مکالمه : : 7 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 5 ساعت - وب گردی : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA950
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 62 ساعت - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia SP
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 51 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia E4
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 48 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 17 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Sola mt
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1320 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۸ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA700
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : ۷ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۲۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA750
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۲۳ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA900
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1700 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 50 ساعت - زمان مکالمه : : 9 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA800
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1700 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA600
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1290 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - میزان پخش موزیک: : 45 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

70,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia T2
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 96 ساعت - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا