فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی LG Q6
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 69 ساعت - زمان مکالمه : : 15 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

155,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG G FLEX 2
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 62 ساعت - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 10 ساعت - وب گردی : : 16 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG X POWER 2
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

150,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG K7
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2125 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 4 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG K8 2017
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2410 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG K10 2017
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 17 ساعت - میزان پخش موزیک: : 75 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG X CAM - T23
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2520 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG G2
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 62 ساعت - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG K4
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1940 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG V20
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG G6
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 72 ساعت - زمان مکالمه : : 22 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

140,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-44JR
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1540 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-52UH
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2100 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-59UH
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2440 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-44JH
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1700 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-41ZH
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 64 ساعت - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

95,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-53QH
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2150 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

115,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-54SH
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2540 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 59 ساعت - زمان مکالمه : : 13 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی LG BL-44JN
ال جی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia XA Ultra

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2700 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 13 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۶۵ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

125,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Z Ultra

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 52 ساعت - زمان مکالمه : : 24 ساعت - میزان پخش موزیک: : 90 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Tlt-30
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1780 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 36 ساعت - زمان مکالمه : : 8 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony ZL
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2330 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 44 ساعت - زمان مکالمه : : 15 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۴۰ ساعت - میزان پخش ویدئو : : 5 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

120,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia ion-lt28
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1840 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 31 ساعت - زمان مکالمه : : 6 ساعت - میزان پخش موزیک: : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا