فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی Sony Xperia GO-st27
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1265 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 43 ساعت - زمان مکالمه : : 6 ساعت - میزان پخش موزیک: : 45 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia xA
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 54 ساعت - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 55 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia X10 MINI
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 950 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : ۷ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۹ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Acro s lt26
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1840 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 36 ساعت - زمان مکالمه : : 7 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 5 ساعت - وب گردی : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia E4
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 11 ساعت - میزان پخش موزیک: : 48 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 17 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia SP
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 51 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

100,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA950
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 62 ساعت - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 11 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Sola mt
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1320 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۸ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

85,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA700
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : ۷ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۲۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA750
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۲۳ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA800
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1700 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA900
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1700 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 50 ساعت - زمان مکالمه : : 9 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 11 ساعت - وب گردی : : 7 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia BA600
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1290 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - میزان پخش موزیک: : 45 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

70,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia T2
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 96 ساعت - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia T3
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 75 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 9 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Z5 premium
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3430 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 66 ساعت - زمان مکالمه : : 20 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 7 ساعت - وب گردی : : 9 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Z3 mini
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2600 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 101 ساعت - زمان مکالمه : : 17 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 15 ساعت - وب گردی : : 15 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

105,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia Z
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2330 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 48 ساعت - زمان مکالمه : : 16 ساعت - میزان پخش موزیک: : 40 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 6 ساعت - ضمانت : : سه ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

90,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Sony Xperia M4
سونی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2400 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

110,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia 3
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2630 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 53 ساعت - زمان مکالمه : : 10 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - وب گردی : : 10 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

160,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BL-6L
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 800 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 7 ساعت‌ - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

45,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia 5
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 84 84 ساعت - زمان مکالمه : : 18 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 13 ساعت - وب گردی : : 12 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

165,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia 6
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 3000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 62 ساعت - زمان مکالمه : : 25 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 8 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

175,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BN-01
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - میزان استقامت کلی: : 38 ساعت - زمان مکالمه : : 12 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 6 ساعت - وب گردی : : 5 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

75,000 تومان

جزئیات کالا