فروشگاه اینترنتی موبیلیتو

فروشگاه اینترنتی موبیلیتو ، ورود

باتری اصلی Nokia BN-02
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 16 ساعت - میزان پخش موزیک: : 37 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

80,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia 1
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2150 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 50 ساعت - زمان مکالمه : : 9 ساعت - میزان پخش موزیک: : 53 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 5 ساعت

130,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia 2
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 4000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - میزان استقامت کلی: : 109 ساعت - زمان مکالمه : : 28 ساعت - میزان پخش موزیک: : 130 ساعت - میزان پخش ویدئو : : 14 ساعت - وب گردی : : 14 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

170,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5BT
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 870 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-6M
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1070 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-6F
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۵ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-6Q
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 970 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۱۴ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۵۵ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5B
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 890 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۳ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5CT
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1050 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۵ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5K
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۴ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5F
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 950 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۵ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

45,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4CT

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 860 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۵ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5J
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1320 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 5 ساعت - میزان پخش موزیک: : 35 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

55,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5M
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 900 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۵ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-5C
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1020 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : 4 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

45,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4S
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 860 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۳ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4L
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1500 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3 V - زمان مکالمه : : 4 ساعت - میزان پخش موزیک: : 18 ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

60,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4UL
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۳ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

55,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4U
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1000 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۳ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

55,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4C
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 890 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۳ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

40,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4D
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1200 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۳ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

50,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-4B
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 700 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۳ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

40,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی Nokia BP-3L
نوکیا

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 1300 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.7 V - زمان مکالمه : : ۵ ساعت - میزان پخش موزیک: : ۱۰ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

65,000 تومان

جزئیات کالا

باتری اصلی HTC U play
اچ تی سی

مشخصات فنی نوع : : لیتیوم یونی - ظرفیت : : 2435 ميلي آمپر - ساعت - ولتاژ : : 3.8 V - زمان مکالمه : : 15 ساعت - میزان پخش موزیک: : ۴۵ ساعت - ضمانت : : 3 ماه - هفت روز بازگشت وجه اصالت کالا : ✅

185,000 تومان

جزئیات کالا